Äntligen är våra efterlängtade fågelholks kameror tillbaka! Du kan följa med dygnet runt hos bland annat Minervauggla, Kattuggla, Pilgrimsfalk och Havsörn. Vi ser fram emot ytterligare en actionfylld säsong!

Kattuggla

Kattuggla

Kattugglan, som är ungefär så stor som en kråka, är en av våra vanligaste ugglearter och den som det finns störst chans att du får se i din trädgård. Dessa ugglor är i första hand skogsfåglar, men kan också förekomma i stadsområden förutsatt att det finns gott om stora träd för dem att vila i.

Kattuggla
Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalk

Visste du att pilgrimsfalken är det snabbaste djuret på jorden? Dessa vackra fåglar kan nå hastigheter på mer än 320 kilometer per timme när de dyker efter sitt rov och är en av de få rovfågelsarter som finns i stadsområden. I Sverige börjar arten återhämta sig efter en katastrofal nedgång under 1900-talet, men den är fortfarande hotad och sällsynt.

Pilgrimsfalk
Tornfalk

Tornfalk

Tornfalk är en spetsvingad falk med tegelröd rygg och påfallande lång stjärt med mörkt terminalband. Hanen har gråblå hjässa, nacke övergump och stjärt. Handpennorna är svartbruna. Ryggen, vingarnas ovansida och buk är prickiga. Honorna ser nästan likadan ut men harrödbrun tvärbandad rygg och randig stjärt. Tornfalk saknas som häckfågel i vissa delar av södra Sverige, men annars finns den över hela landet. Den drabbades hårt av biocider under 1960-talet. Den häckar sparsamt, och den svenska populationen uppskattas till 3 000 par.

Tornfalk
Koltrast

Koltrast

Koltrasten har gått från att vara en skygg skogsfågel till att bli en vanlig trädgårds- och parkfågel. Den är en av de mest älskade fåglarna, som utsetts till nationalfågel i en omröstning. En del av beståndet av koltrastar flyttar och har sitt vinterkvarter i Västeuropa, men allt fler stannar över vintern och gynnas av fågelmatning.

Koltrast
Tornuggla

Tornuggla

Tornugglan finns i stora delar av Europa och, sällsynt, i södra Sverige och den är lätt att känna igen på sitt hjärtformade ansikte. Den jagar små däggdjur som möss, sork, näbbmöss, råttor, harar och kaniner, och även småfåglar. Häckning med en, någon gång två kullar på 4 -6 vita, runda ägg. Honan ruvar äggen i 29 till 34 dagar, när det är dags kommer de att kläckas varannan dag, vanligtvis i den ordning de lagts. Ungarna lämnar boet på sin första flygtur 50 till 70 dagar efter kläckning, men de återvänder till boet för att sova/vila i ytterligare 7 till 8 veckor. Stannfågel, men en del stryker omkring.

Tornuggla
Minervauggla

Minervauggla

Denna söta lilla uggla, ungefär så stor som en stare, har någon enstaka gång observerats i Sverige. Den lägger 3 - 5 ägg i april - maj och dessa ruvas i knappt 30 dagar. Fågelungarna kan flygga omkring 37 till 40 dagar efter kläckningen. Minervauggla är inte så strikt nattaktiv utan kan ofta ses under dagtid, men den gör fortfarande mycket av sin jakt på natten. Liksom de större ugglearterna, jagar den gnagare, men mycket av minervaugglornas kost består av insekter och maskar.

Minervauggla
Havsörn

Havsörn

Havsörnen är den största rovfågeln i Sverige och Nordeuropa. Den har en ljusbrun kropp med ett något blekare huvud och en hals som kan vara nästan vit hos äldre fåglar, och de vuxnas stjärt är vit. Under flygningen har den massiva långa, breda vingar med fingrade ändar. Huvudet sticker ut och har en kort kilformad svans.

Havsörn
Vivaras trädgård

Vivaras trädgård

Våra direktsända webbkameror har gett insyn dygnet runt vid mängder av matningsställen som lockar till sig massor av olika fåglar under hela året. Ta en titt på de här kamerorna för att få idéer till hur du kan bjuda in olika fåglar till din trädgård och bästa sättet att använda våra produkter. Kamerorna visar en mängd olika matningssystem och olika slag av kombinationer av mat och matare för att kunna anpassas till alla slags trädgårdar, till och med på mycket begränsade utrymmen som balkonger och små innergårdar.

Vivaras trädgård
Vivaras damm

Vivaras damm

Vivaras damm

Vivaras damm

Vi hoppas att du tycker om att titta på våra webbkameror, som tillhandahålls av Beleef de Lente-projektet, med tillstånd av Vogelbescherming Nederland. Några flerspråkiga meddelanden kan därför dyka upp ibland.

Hjälp trädgårdsfåglarna

Livekameror

Livekameror

Våra direktsända webbkameror har gett insyn dygnet runt vid mängder av matningsställen som lockar till sig olika fåglar under hela året. Ta en titt på de här kamerorna för att få idéer till hur du kan bjuda in olika fåglar till din trädgård och bästa sättet att använda våra produkter. Kamerorna visar en mängd olika matningssystem och olika slag av kombinationer av mat och matare för att kunna anpassas till alla slags trädgårdar, till och med på mycket begränsade utrymmen som balkonger och små innergårdar.

Vad kommer du att se?