Minervauggla (Athene noctua)

Denna söta lilla uggla, ungefär så stor som en stare, har någon enstaka gång observerats i Sverige. Den lägger 3 - 5 ägg i april - maj och dessa ruvas i knappt 30 dagar. Fågelungarna kan flygga omkring 37 till 40 dagar efter kläckningen.

Minervauggla är inte så strikt nattaktiv utan kan ofta ses under dagtid, men den gör fortfarande mycket av sin jakt på natten. Liksom de större ugglearterna, jagar den gnagare, men mycket av minervaugglornas kost består av insekter och maskar.

Vi hoppas att du tycker om att titta på våra webbkameror, som tillhandahålls av Beleef de Lente-projektet, med tillstånd av Vogelbescherming Nederland. Några flerspråkiga meddelanden kan därför dyka upp ibland.

Hjälp trädgårdsfåglarna