Sju åtgärder för en hållbar produktion

Vi är ett företag som arbetar för att skydda och bevara djur och natur och det betyder att vi är noga med  miljön som helhet. Här har vi gjort en lista på några av de åtgärder och initiativ som Vivara genomför.  

1. Stöd till gröna samarbetsparter

Vi ger varje år stöd till organisationer som vi samarbetar med i hela Europa, för att göra det möjligt för dem att utföra sitt viktiga arbete. Det innebär t.ex.  initiativ för trädplantering, gynnande av inhemska vilda växter, och restaurering av viktiga livsmiljöer. Det omfattar också utfodring och skydd av hotade djur ( t.ex. hasselmus och rödekorre). 

2. Hållbara materialval  

Vi strävar efter att använda oss av hållbara material i så hög utsträckning som möjligt. Det handlar om att köpa in FSC-certifierat trä och papper, fröer som är SKAL- certifierade och perenna växter som har märkningen ”On the way to PlanetProof”. 

Mer information finns på följande länkar: 

FSC allmän information

Vårt FSC-certifikat

SKAL allmän information

”On the way to PlanetProof ” - information

Vi ansluter oss till tankarna kring en cirkulär ekonomi, vilket innebär att man reparerar, återanvänder och återvinner varor och deras olika delar, i största möjliga utsträckning. Vårt företag har till exempel möbler som är inköpta på second hand. 

 3. CO2 -reduktion 

Vi arbetar just nu tillsammans med ett oberoende företag som mäter och utvärderar vårt koldioxidavtryck, och som ska ta fram ett dokument med mål för att få ner våra utsläpp. Tills detta är klart håller vi redan nu på att installera mätpunkter och reducera elåtgången i hela företaget. Vi bygger ut solfångare på en del ställen och planerar för en utökning av dem. Vi försöker också att minimera transportbehoven, genom att lägga tillverkning och lagring av våra produkter så nära kunderna som det går.

4. Smartare, grönare förpackningar 

Vi försöker minska användningen av plast. Det är något som den som är gammal kund hos oss märker.  Under året kommer vi att ändra färgen på locken till bukarna med jordnötssmör. Den tidigare bruna färgen blir grå, eftersom den innehåller mindre kol och är lättare att återvinna.

5. Övergång från tryckta till digitala kataloger 

Mer och mer av vår information sker digitalt i stället för via tryckta och utskickade kataloger. När vi gör tryck har vi medvetet tänkt igenom om det ger ett mervärde och i de fallen anlitar vi firmor som använder sig av  FSC- certifierat papper och miljövänlig  tryckteknik

6. Din leverans  

Vi packar i kartonger som är gjorda av upp till 90 % återvunnet material. Fyllnadsmaterialet som vi väljer är miljövänligt och vi anlitar de transportörer som har den grönaste profilen. Vi erbjuder kunden att hämta sitt paket på leveransställen, eftersom det är det mest hållbara alternativet.

7. Miljöarbete i till styrelsen och verksamheten

Hela vårt företag är engagerat i att göra verksamheten så hållbar för miljön, som det bara går. Vid sidan av en avdelning som är knuten till styrelsen, har vi ett helt nätverk av volontärer som vi kallar ” gröna hjältar”. De står för att skapa nya idéer och se till att dessa förs ut i hela verksamheten. Alla anställda uppmuntras att delta och nätverket är knutet till olika platser och avdelningar inom företaget. Detta skapar en viktig mångfald av kunskap, erfarenhet och entusiasm. 

Vi både kan och vill göra ännu mer. På den här sidan kommer vi att uppdatera vår information om detta.

Uppdaterad i juli 2023