Havsörn (Haliaeetus albicilla)

Havsörnen är den största rovfågeln i Sverige och Nordeuropa. Den har en ljusbrun kropp med ett något blekare huvud och en hals som kan vara nästan vit hos äldre fåglar, och de vuxnas stjärt är vit. Under flygningen har den massiva långa, breda vingar med "fingrade" ändar. Huvudet sticker ut och har en kort kilformad svans.

Havsörnar är mångsidiga och opportunistiska jägare, som ibland tar mat från andra fåglar och till och med uttrar. De äter till stor del fiskkött, men tar också olika fåglar, kaniner och harar. När de fiskar flyger de lågt över vatten, stannar för att sväva ett ögonblick och gör sedan en dykning mot vattenytan och hugger tag i fisken.

Under häckningssäsongen när de föder upp de unga, behöver de 500-600 g mat per dag. Detta sjunker till 200-300 g per dag under vintermånaderna när fåglarna är mindre aktiva.

Vi hoppas att du tycker om att titta på våra webbkameror, som tillhandahålls av Beleef de Lente-projektet, med tillstånd av Vogelbescherming Nederland. Några flerspråkiga meddelanden kan därför dyka upp ibland.

Hjälp trädgårdsfåglarna