Vit stork

Vit stork (Ciconia ciconia)

Vita storkar bygger sina stora risbon högt uppe i trän och på byggnader och lägger normalt mellan 2 och 5 ägg. Äggen ruvas av båda könen under 25 - 35 dagar.

När fågelungarna kläcks är de nästan nakna, men de kommer snabbt att utveckla en täckning av fluffiga dun som hjälper till att hålla dem varma. Båda föräldrarna hjälper till att mata dem, och ungarna kan äta upp till 60% av sin egen kroppsvikt per dag. Födan är groddjur, fisk, smågnagare och även fågelungar.

Ungarna kommer att börja stå efter cirka 3-4 veckor och efter några månader kommer de att börja lära sig att flyga. Fågelungarna tillbringar den största delen av tre månader i boet innan de flyger ut på egen hand. Även efter att de lämnat boet är de beroende av sina föräldrar för mat i flera veckor.

Olika projekt bedrivs för att åter bygga upp en stam av storkar i Sverige, efter det att den varit helt försvunnen.