Hindra Objudna Besökare

Hindra Objudna Besökare

Vi hör ofta ifrån kunder som är glada över att ha mindre fågelarter i trädgården, men som irriterar sig på att större och mer aggressiva fåglar tränger sig fram till fågelmataren. Lyckligtvis har Vivara tagit fram ett antal skyddsburar som ser till att större fåglar eller ekorrar inte kan kapa åt sig all maten.

Självklart vill du helst inte ha dit några objudna besökare, som möss och råttor.

Råttor och möss kommer helst om natten. Om du ser dem på dagen tyder det på ett problem. Bon på skyddade ställen, vid skräphögar, bakom panel, i avloppsrör eller i och omkring förråd, tyder på att de här ovälkomna gnagarna håller till i trädgården. Råttorna bygger sina kolonier på skyddade platser i närheten av maten. De använder alltid samma stigar. Deras exkrement är mellan 15 och 20 mm långa och cylindriska med en rundad och en spetsig ände. När de är färska är de fuktiga, men på ett par timmar torkar de.

Håll utkik efter skador på förpackningar, eller gnagskador på dörrar och paneler. Lättast märker man att det finn möss på deras trånga gångsystem, på gnagspår på frukter eller frön, eller på att de bygger bon av pappersstrimlor i trädgårdsskjul eller garage.

Det finns flera saker som man kan göra för att stoppa möss och råttor. Fyll på mat på morgonen och försök att anpassa mängden efter vad fåglarna äter under dagen. På det viset ser man till att det inte finns någon mat att hämta under natten, då mössen och råttorna kommer för att kalasa.

Använd alltid foderbord till markfoder och ströfoder. Det är ett sätt att se till att maten håller sig på ett ställe. Se till att rensa undan spill under matplatserna och ta helst in foderbordet på kvällen om det finns mat kvar.

Välj fodersystem med små öppningar. Vivaras foderautomater är speciellt gjorda för att passa fåglarnas sätt att äta. Det gör att det blir svårare för andra djur att äta ur dem. Var noga med var du placerar matplatserna. Råttor och möss är duktiga klättrare och man bör inte ge dem chansen att komma upp till en automat genom att klättra upp buskage. Använd också en uppsamlingsbricka som förhindrar att foderrester faller ner på marken.

En annan sak att tänka på är att maten bör förvaras i ett stängt kärl. Vivara har både hink och matbehållare i sitt sortiment.

En sista viktig åtgärd är att se till att det inte finns några soppåsar, som råttor och möss kan komma åt och som kan locka dem. Använd alltid en stabil behållare till soppåsar.