Mata fåglarna under hela året

Mata fåglarna under hela åretMata fåglar på sommaren

När det blir varmare har fåglarna andra behov när det gäller näring än under vintern. Vivaras fågelmat har tagits fram speciellt för den varma årstiden. Vivaras sommarfröblandning innehåller t.ex. mindre fett. Det är en ingrediens som fåglarna behöver mycket av för att hålla värmen och energin när det är kallt. Men under våren och sommaren stiger i stället deras behov av äggviteämnen. Det är något de behöver för att lägga ägg och föda upp ungarna.

Med Vivaras sommar-fågelmat ger du fåglarna ett balanserat foder som är perfekt anpassat till deras näringsbehov. På det sättet vet du att fåglarna i din trädgård alltid får det allra bästa.

På sommaren är antalet fåglar som störst

En massa hungriga fågelungar lämnar boet och måste lära sig att klara sig själva. Slutet av säsongen är också den tid då många fåglar ruggar. Att byta fjäderdräkten kräver massor av energi. För flyttfåglarna är det också viktig att på kort tid skaffa ett reservförråd av “flygbränsle”. Igelkottarna har under den här tiden fullt upp med att föda upp sina ungar. Speciellt igelkottsmammorna behöver tillskottsfoder. I en trädgård med många blommande växter finner bina lättare den nektar de behöver. Beskär häckar så lite som möjligt, vänta med det tills häckningen är över, eller till och med ända tills det blir vinter, så att fåglarna kan äta av bär, frukter och frön.

Olika fågelarter har olika vanor. Några äter helst direkt på marken, andra föredrar att äta från fröautomater. Om man vill ha en större variation av fåglar i trädgården är det därför en fördel att använda olika typer av fågelmatare. En naturvänlig trädgård erbjuder föda under hela året. Tyvärr blir många trädgårdar stensatta numera och dessutom tar man bort gröna häckar, staket och murar. Därför är dessa trädgårdar inte längre några tilltalande miljöer för djuren. Allt eftersom landskapet bebyggs blir den naturliga födan mer sällsynt och då blir det allt viktigare att vi ger djuren tillskottsfoder.

Att mata fåglar är en trevlig och givande aktivitet, som dessutom ger en massa tillfällen till roliga fågelstudier

Om man ser till att ge fåglarna passande och näringsrik mat bidrar man till att gynna bevarandet av många vanliga fågelarter som till exempel gråsparv. Det finns en del vanliga missuppfattningar när det gäller att mata fåglar under våren och sommaren. Till exempel sägs det ibland att fåglarna kan bli beroende av att man lägger ut mat till dem och att man bara skall mata dem under vintern. Detta stämmer inte. Fåglarnas naturliga instinkt gör att de först äter vad de kan hitta i naturen och när detta inte finns i tillräcklig mängd söker de sig till fågelmatningsställen. De kommer inte att föräta sig om de har riklig tillgång på mat. Fåglarnas behov av föda varierar under året och är som störst under de perioder då de häckar och föder upp ungarna, under ruggningen och under flyttningen.

Skapa rum för djuren

Att skapa rum för djuren i trädgården är något som man bör tänka på under hela året, men det känns extra angeläget när våren närmar sig och man tillbringar allt mer tid ute i trädgården. En sak som blir aktuell nu när det blir varmare är fåglarna. Flyttfåglarna anländer och börjar sjunga och söker sina revir. Det är vid den här tiden, då allt börjar knoppas och blomma som fåglarna letar efter häckningsplatser, men vi borde planera för det under hela året. Om du är lycklig nog att ha en trädgård, finns det många olika saker du kan göra för att hjälpa häckande fåglar, och det handlar inte bara om att sätta upp holkar.

Sommartips

Livekameror

Livekameror

Våra direktsända webbkameror har gett insyn dygnet runt vid mängder av matningsställen som lockar till sig olika fåglar under hela året. Ta en titt på de här kamerorna för att få idéer till hur du kan bjuda in olika fåglar till din trädgård och bästa sättet att använda våra produkter. Kamerorna visar en mängd olika matningssystem och olika slag av kombinationer av mat och matare för att kunna anpassas till alla slags trädgårdar, till och med på mycket begränsade utrymmen som balkonger och små innergårdar.

Vad kommer du att se?