Blomblandning för solitärbin, 22 sorter (25 g)

Artikelnummer: 95020
Blomblandning för solitärbin, 22 sorter (25 g)
Artikelnummer: 95020
105,00 kr

Fröer: 22 inhemska blommande växter som ger en vacker äng, som dessutom lockar till sig solitärbin, honungsbin, humlor och fjärilar. Dessa insekter är viktiga för pollineringen av växter. Några av växterna i blandningen har också frön som ger mat åt olika fåglar.

Blomblandningen innehåller både ettåriga och fleråriga växter som ser till att man har färg- och blomprakt även kommande år. Så bara ut fröblandningen och gläd dig över bin, humlor och fjärilar, som inte kommer att kunna motstå den vackra ängen!

Oxtunga Anchusa officinalis
Strätta Angelica sylvestris
Raps Brassica napus
Svartsenap Brassica nigra
Rapunkelklocka Campanula rapunculus
Blåklint Centaurea cyanus
Hårkörvel Chaerophyllum temulum
Skelört Chelidonium majus
Gullkrage Chrysanthemum segetum
Grönfibbla Crepis capillaris
Morot Daucus carota
Flikig kardvädd Dipsacus laciniatus
Blåeld Echium vulgare
Blåmunk ( Monke) Jasione montana
Rödplister Lamium purpureum
Rödmalva Malva sylvestris (subsp. mauritanica)
Vit sötväppling Melilotus albus
Gul sötväppling Melilotus officinalis
Rågvallmo Papaver dubium
Färgreseda Reseda luteola
Rödklöver Trifolium pratense
Kråkvicker Vicia cracca

Växande förutsättningar
Delvis skugga, Solljus
Maximal växande höjd
20 - 120 cm
Blommande månader
Mar., Apr., Maj