När du har fått dina växter

När du har fått dina växter

Kontrollera innehållet i paketet så snart du fått det, även om du inte kan plantera växterna genast. Kontrollera att innehållet stämmer med din beställning och ta kontakt med oss direkt om något är oklart

Plantera så snart som möjligt

Vi rekommenderar att du planterar ut växterna direkt. Om det inte kan göras kommer här några tips på hur du skall ta hand om växterna tills de kan sättas i jorden.

Åtta viktiga tips för att förvara växterna

Öppna förpackningarna och lagra växterna på ett torrt och frostfritt ställe.
Växter i kruka skall vattnas och förvaras på en sval, ljus plats. Skydda dem från direkt sol.
En del buskar, träd och buskar är förpackade i plastsäckar. Låt dessa sitta kvar. Ställ dem på en torr och ljus plats men undvik direkt sol.
En del buskar och barrträd har säckväv kring sig. Låt den sitta kvar och lagra växten på en sval och ljus plats i väntan på plantering. Se till att de inte torkar ut. Vattna dem eller doppa dem i en hink med vatten.
Rosor och prydnadsbuskar som är barrotade kan sättas med rötterna i t.ex. fuktad torv för att förhindra att de torkar ut.
Plantera aldrig plantor, buskar och rosor när det är frost eller när jorden är frusen. Förvara alltid växterna frostfritt.
Om du måste ha dina nya växter utomhus i mer än ett par dagar måste du se till att skydda vedartade växter. Det bästa sättet är att jordslå dem. Gräv ett dike ställ växterna på marken, med rötterna snett ner i diket. Använd den uppgrävda jorden som stöd. Vattna i diket och fyll sedan på jord över rötterna.
Förvarar du dina växter i ett garage eller ett förråd? Se till att dina städsegröna växter och barrväxter har skugga. Låt rötterna vara kvar i sina förpackningar tills de skall sättas ut. Växter som inte har någon jordklump kan läggas på golvet och täckas med något fuktigt material.

Hur ser växterna ut när de levereras?

Rötterna gör sitt jobb

De flesta av växterna som du får befinner sig i ett vilostadium. Det betyder att de inte blommar eller knoppas och att de har långt kvar till sitt bästa utseende. Den viktigaste anledningen till att man skickar en planta i viloläge är att den då klarar av en tuffare behandling och att fraktas och transporteras, än den skulle göra om den var full av blad och blommor. Om det behövs håller vi kvar växterna i viloläge genom att förvara dem i lägre temperatur. Delarna ovan jord ser kanske inte mycket ut för världen, men nere i marken arbetar rötterna med att skapa förutsättningen för växten att växa och blomma under kommande säsonger.

Under våren och sommaren skickar vi ibland växter som är i blom. Dessa blommor kan vissna bort under transporten, men så snart växten har kommit i jord kommer den att utveckla rötterna och först därefter åter sätta knopp. Man kan därför inte räkna med att växterna skall ge en rik blomning under första året.

Så ser du att växten är av bra kvalitet

Växternas livskraft hänger på rötterna. Gör så här för att kontrollera dem:

Ta krukan i handen och vänd på den. Knacka i botten flera gånger om det behövs, för att lossa växten från krukan.

Dra försiktigt i krukan så att växten kommer ut. Om du ska plantera genast behöver växten inte sättas tillbaka i krukan. Kontrollera att det finns rötter i hela jordklumpen och att de håller ihop den stadigt. Ju mer rötter, desto kraftigare växt. En välrotad planta håller bra kvalitet. Rötternas utseende variera mellan olika växtslag. En del växter har tunna rötter och andra tjocka och kraftiga.

Planteringsråd:

Om det inte går lätt att få ut växten kan man skära upp krukan. Det är viktigt att rötterna inte är kompakta när växten planteras. Därför bör man knåda rotklumpen lätt innan man planterar. När plantan är i jorden trycker man till så att rötter och jord har stadig kontakt. Vattna omedelbart efter planteringen och håll jorden kring växten fuktig under den första tiden.

Garanti

Eftersom vi bara levererar växter av högsta kvalitet från våra egen odlingar kan vi ge en 100% växtgaranti under två månader. Kom ihåg att eftersom växterna är i vila när vi levererar dem tar det ett par veckor innan de vaknar upp.


Perenner

Krukan ger rötterna skydd
Ju bättre utvecklade rötterna är desto snabbare kommer plantan att växa till sig. Friska kraftiga rötter skapas genom att man odlar de små plantorna i krukor. Lämna därför plantorna kvar i sina krukor ända tills du skall sätta dem i jorden. Vattna ofta för att se till att de mår bra.

Ibland behövs ingen kruka

Det är inte alla plantor som behöver dras upp i kruka. Växter med jordstam( rhizom) eller tjocka köttiga rötter kan sättas direkt i marken. Sprid ut rötterna i planteringsgropen men var försiktig så att du inte skadar dem.

När skall man plantera

Perenner skall man normalt plantera under våren eller hösten. De varma månaderna är inte rätt tid och att sätta ut växter i frusen mark är direkt olämpligt. Krukodlade växter gör att planteringssäsongen kan förlängas, men för bästa resultat bör man välja tidig vår eller höst.

Rätt planteringsavstånd

Hur ska man veta hur tätt man ska sätta växterna? Det är inte helt lätt att ge ett allmänt svar på den frågan. Hur snabbt en planta växer beror på jordmån, ljusförhållanden och på vilket utrymme växten får. En tumregel kan man vara att mellan låga växter lämnar man 20 - 25 cm, medelhöga 35 - 40 cm medan höga och stora växter behöver att plantavstånd på 50 -75 cm.

Sätt ut växterna

Börja alltid plantera längst bak i rabatten och arbeta framåt så att du inte riskerar att trampa på nysatta växter. Ta försiktigt ut plantan ur krukan med hela sin rotklump, just innan den skall ner i jorden. För att gynna tillväxten är det viktigt att rötterna är fria. Knåda därför rotmassan några gånger för att lossa rötterna från varandra och se till att de inte är hopsnurrade. Dags att sätta plantan i marken. Tryck till jorden runt den. När alla dina växter är planterade är det tid att vattna med kanna eller spridare. Se till att du vattnar dagligen under den första tiden.

Njut av vackra blommor

Hos de flesta perenner vissnar bladen och blommorna ner på hösten och kommer tillbaka nästa vår på samma sätt som för blommande lökväxter. Efter hand som perennerna blir äldre kommer de att blomma allt rikligare. För att förlänga blomningen bör man alltid klippa bort överblommade och vissnade blommor.

Skötsel

Speciellt de höga växterna behöver litet extra tillsyn. Använd käppar eller grenar för att stötta dem och dela på dem om de blir för stora. Det gör man genom att försiktigt gräva upp växten och dela på rotklumpen med en vass spade eller en kniv. Ta bort döda eller skadade delar av rötterna och plantera sedan ut de nya plantorna. Det dröjer inte länge förrän man ser att de tar sig igen.

Gallra bort ogräs regelbundet. När plantorna är små är det speciellt viktigt men efter hand som de växer till sig får ogräsen allt svårare att bre ut sig.

Några tips:

Fördelar med att plantera på hösten
Det finns många fördelar med att plantera på hösten. Växterna hinner rota sig på platsen och man får en tidigare blomning när våren kommer. Dessutom blir de mindre känsliga för torka under den kommande sommaren. Glöm inte att se till att rotklumpen är fuktig innan du planterar ut växterna.

Förbättra jordstrukturen

Olika jordtyper behöver också olika metoder för att förbättra jordstrukturen. Sandig jord är genomsläpplig och håller kvar fukten dåligt. Om man då tillför kompostmaterial i det översta lagret kommer marken att bli mindre genomsläpplig och fukten att hållas kvar bättre.
Lerjord är väldigt kompakt och då hjälper kompostmaterial till med att göra den luftigare i strukturen. Rötterna måste kunna andas och därför får jorden inte vara hård. För att hjälpa rötterna att få mer näring kan man mylla ner extra kogödsel tillsammans med kompostjorden.

Kratta på våren

Ta inte bort vissna löv på hösten. De skyddar växterna under och de multnar ner till näring. Kratta gärna in löven i rabatterna i stället för att gå omvägen genom att lägga dem i en kompost. Det blir ju dubbelt arbete om man sedan skall ta lövkomposten för att köra ut och lägga den i rabatterna. Den bästa tiden att kratta bort vissna löv och skära ner vissna stjälkar är under våren.

Tänk på vilken sorts jord du har i trädgården

En viktig sak när man skall köpa plantor till sin trädgård är att tänka efter vilken sorts jord man har. Välj växterna efter dina förutsättningar. Växterna trivs och blommar om jordmånen passar dem, om den har bra struktur, håller fukt och låter rötterna andas. Om jorden i din trädgård inte uppfyller de krav som växterna ställer kan du självfallet förbättra den.

Gör marken mer fukthållande

Det är inte så svårt att se till att marken får en bättre fukthållande förmåga. Blanda bara ner organiskt material från komposten i det översta lagret på en sandig eller lerig jord. Kompostjord kan hålla kvar vatten upp till nio gånger sin egen vikt . För många växter räcker det här för att klara sig under kortare perioder av torka.


Klängväxter

Bästa platsen

Murgröna klättrar själv med sugfötter, men många klängväxter har behov av hjälp för att klättra. Man kan ge dem olika former av stöd. Spaljéer på väggar bör sättas en bit ut från väggen för att ge utrymme för tillväxt hos plantan. Bästa platsen för en klängväxt varierar. Blommande klängväxter trivs i allmänhet bäst i ett soligt läge men t.ex. klematis som är en skogsväxt måste få skydd mot sol på sin rothals. Det är ofta nödvändigt att binda upp klematis eftersom deras rankor inte fäster så bra på andra underlag än träd och buskar.

När planterar man

Bästa planteringstid är under hösten, från september och framåt, eller på våren fram till maj.

Hur skall man plantera klängväxterna

Se till att du gör ett rejält planteringshål, så att växten får bra förutsättningar från början. Fyll på bra jord och sätt ner plantan så att den lutar in mot väggen. Se till att kraftigt växande klättrare såsom murgröna och blåregn har tillräckligt med utrymme för att bre ut sig både på höjden och bredden. Låt växten stå i en hink med vatten över natten innan du skall plantera den. Se till at den inte torkar ut när den är satt i jord. Vattna ofta och rikligt.


Prydnadsbuskar och träd

Plantera på våren eller under hösten
Den bästa planteringstiden för prydnadsbuskar och - träd är våren eller hösten. Under de här perioderna är växterna i vila och tål bättre att transporteras. Plantera aldrig när det är frost eftersom rötterna då kan skadas av kylan och det heller inte finns fritt vatten som rötterna kan tillgodogöra sig. Träd och buskar som levereras i kruka kan planteras ut även under sommaren, men se till att ge dem extra mycket vatten under de kommande veckorna. Eftersom de har löv finns det större risk att de torkar ut.

Plantering

Ställ trädet eller busken i en hink med vatten. Gräv en ordentligt tilltagen planteringsgrop med gott om plats för att rötterna skall kunna utvecklas och ta upp vatten och näring.
Sätt ner växten i planteringsgropen och se till att rothalsen hamnar under markytan. (Rothalsen är den uppsvällda delen som utgör övergången mellan stammen och rötterna). Fyll på jord i hälften av gropen och häll i rejält med vatten. Fyll sedan på resten av jorden, tryck till den så att växten står stadigt och vattna därefter igen. Se till att din nyplanterade växt får tillräckligt med vatten under den första tiden.

Krukor som växterna kommer i

Ta bort krukan från växter som levereras i en tillfällig kruka eller säckväv. Var försiktig för att inte skada rötterna. Små rottrådar har en viktig roll för att ta upp vatten.

Skötselråd för bra resultat
Träd och buskar är lättskötta. På våren behöver man ge dem en dos organisk gödsel. För att hindra att rötterna skadas bör man låta gödningen vara kvar på jordytan eller bara mylla ner den helt lätt. På t.ex. ympade träd som är tänkta att ha en dekorativ form skär man bort grenar som avviker från den. Om man har brokbladiga varianter bör man man omedelbart klippa bort grenar som får gröna (inte brokiga) blad. Rensa bort ogräs för hand eller försiktigt om du använder redskap.

Tips för en lyckad plantering:

Buskar är lätta att flytta under våren och hösten. Om du vill flytta en till en bättre växtplats skall du göra så här:

Bind ihop grenverket så att den ska bli lättare att hantera den.

Gräv en stor cirkel runt växten med en spade.
Gör ytterligare en cirkel en spadbredd utanför den första.
Gräv bort jorden mellan de båda cirklarna till minst en halvmeters djup.
Sidorötterna har redan blivit avkapade när du grävt och nu tar du av rötterna undertill genom att gräva dig inåt från gropen.
Gör i ordning en grop på det nya planteringsstället. Gropen skall vara ca 30 cm större än rotklumpen.
Luckra upp jorden och sätt ner den flyttade växten.
Fyll på med jord. Trampa till så att jorden packas runt rötterna och vattna väl.

Häckar

Planteringstid

Bästa tiden att plantera lövfällande häckar är på hösten. Då kan plantorna hinna slå rot innan vintern kommer. Städsegröna häckar planteras helst under våren, men kan planteras även på tidiga hösten.

Hur gör man

Sätt plantorna i vatten i hinkar under 24 timmar, eller vattna dem rikligt. Under tiden gräver man ett dike som är så brett och djupt att man kan sprida ut rötterna ordentligt. Fyll upp diket med en blandning av jord och kompost. Om jorden är kompakt och lerig bör man även lätta upp den genom att tillföra sand. Sätt ner plantorna och tryck till jorden runt dem så att de står stadigt.

Vatten

Det är viktigt att plantorna får mycket vatten under den första tiden. Se till att det inte finns några luftfickor kring rötterna, att de hålls fuktiga och att vattnet tränger ner i marken. Speciellt under första året bör man vattna regelbundet och kommande år bör man se till att vattna under torra perioder. Fristående buskar klarar sig i allmänhet bättre i torka än då de står tätt ihop som häckar.

Skydda mot avdunstning

Om det är för torrt under vintern kan buskarna bli bruna under våren. Förhindra detta genom att täcka marken omkring dem med ett lager organiskt material såsom löv eller träflis. Det hjälper till att förhindra onödig avdunstning av fukt från marken.

Friväxande eller klippta häckar

Det finns två olika typer av häckar; friväxande eller klippta. Om man har en stor trädgård och väljer att ha friväxande häckar måste man tänka på att de efter hand kommer att ta stor plats. Till och med den här typen av häck måste hållas efter varje år. Döda eller skadade delar liksom grenar som sticker ut alltför mycket måste skärs bort.
En klippt häck kräver naturligtvis mer underhåll. Den behöver trimmas ett par gånger per säsong. Se till att hålla häckens sidor inåtlutande mot toppen så att solljuset kommer till hela häcken och den håller sig frodigt grön i hela sin höjd.

Klipptips

Använd ett snöre för att markera den önskade höjden när du beskär din häck.


Frukt och bär från egen trädgård

Plantering

Ta inte bort emballaget från fruktträden förrän det är dags att plantera dem. Rötterna är inpackade i förpackningsmaterial för att hålla sig fuktiga under transporten. Gör så här när du planterar fruktträd och bärbuskar. Sätt växten med sitt skyddsmaterial kvar kring rötterna i en hink med vatten i 24 timmar före planteringen. Gräv ett tillräckligt stort hål och se till att jorden i botten och kanterna är uppluckrad. Ta bort förpackningsmaterialet runt rötterna och ställ ner plantan i gropen. Fyll tillbaka hälften av jorden och vattna väl. Skaka trädet lätt medan du lyfter det så att förädlingsstället hamnar ovanför jordytan. Fyll därefter på resten av jorden och trampa till den väl. Vattna rikligt.

Jordgubbar

Jordgubbar är lättodlade. Våra sorter trivs och bär frukt även i mager jordmån, men den bästa jorden för dem är lätt humusrik mark. Jordgubbarna kan stå kvar på sin plats i upp till tre år men bör sedan flyttas. Det är säkrast att köpa nya virusfria plantor och inte ha kvar de gamla. Här är några tips för att få fram jordgubbarna tidigt på säsongen: använd ett tunnelväxthus över raderna eller skydda plantorna på annat sätt. Lägg mörk täckplast med hål för plantorna över jorden, så att den värms upp tidigt. För att hindra att jordgubbarna blir jordiga kan man lägga ett lager halm mellan plantorna eller använda täckplast med hål i för plantorna.

Äpplen

För att äpplena skall bära frukt är det oftast nödvändigt med korspollinering, dvs att frömjöl från en annan sort pollinerar trädets blommor. Det måste alltså finns andra äppelträd i närheten.
Äppelträd trivs i näringsrik jord, så mylla ner ca 50 gram gödning per kvadratmeter på våren. Det är viktigt att jorden inte är för sur runt äppleträden så därför mår de väl av att man strör ut ca 50 gram kalk per kvadratmeter, runt dem vartannat år. Om jorden är lerig behövs inte detta.

För att få mer frukt kan man binda ner grenar. Det hindrar alltför kraftig tillväxt och gynnar i stället fruktbildning.
Vid beskärning bör man sträva efter att få en krona där tillräckligt med solljus kommer in. Beskärning görs bäst under tiden juli-september, men kan även utföras under senvintern.

Blåbär

Blåbär trivs i kalkfattig mark med hög humushalt. Strö därför ner litet torv i planteringsgropen. Vi rekommenderar också att man häller ner kompost över rötterna, som är väldigt ytliga. Blåbär korspollineras, så se till att du har flera plantor. Blåbär behöver inte mycket gödning, bara en liten giva under våren.

Björnbär

Bästa sättet att odla björnbär är att binda upp dem på ståltrådsställningar. Kompakt jord bör luckras upp och om jorden är alltför lätt bör man tillföra rikligt med kompost vid planteringen. Björnbär beskärs genom att man ta bort de grenar som har burit frukt under året. Beskär också sidogrenar så att de inte blir mer än två meter långa.

Vindruvor

Vinrankor behöver bindas upp på olika typer av stöd, spaljéer, eller andra slags ställningar. De är kalkälskande så man bör tillföra kalk när man planterar vinrankan. För att få stora fina druvor måste man gallra klasarna genom att klippa bort en del av druvorna för att ge de kvarvarande plats att utvecklas. December är den bästa tiden att beskära druvor eftersom de kan ”blöda” kraftigt om man skär dem på våren. Skydda plantan under vintern genom att täcka den med kompost eller halm. Vattna rikligt under våren.

Hallon

Liksom björnbär växer hallon bäst på en ståltrådsställning, i lätt väldränerad jordmån. Första året bär skotten inte någon skörd. De nya skotten kommer att bära frukt följande år. Under det första året behövs ingen beskärning annat än att ta bort toppar som dött under vintern eller ser dåliga ut. Under följande vår skär man ner alla skott utom fem per planta, till marken. Ta bort dem som ser obalanserade eller svaga ut. Efter skörden skär man bort de grenar som har gett bär.

Körsbär

Körsbärsträd trivs bäst i näringsrik jord som varken är för lerig eller för fuktig. De behöver knappast beskäras men man måste se till att gödsla dem när de börjar bära frukt. De dem 50 gram gödning per kvadratmeter och gärna också 20 gram kalk. På lerjordar behövs detta inte.

Krusbär

Krusbär är lättskötta, men det är viktigt att de har fukthållande jord. Om man har en torr trädgård bör man se till att de får extra vatten med spridare eller vattenkanna.

Päron

Päronträd har samma krav på näring och skötsel som äppleträden. De korspollineras på samma sätt och därför rekommenderar vi att du sätter ett par träd i närheten av varandra. Ett päronträd, och speciellt huvudskottet, växer kraftigt, men om man inte beskär det kommer trädet att bli högt och smalt eftersom sidogrenarna inte utvecklas. För att få en bred krona bör man böja ner grenarna (nedbindning). Det görs under de första åren efter planteringen, helst på våren innan de blommar. Lodrätta skott kan beskäras under vintern.

Plommon

Plommonträd växter helst i fukthållande och ogräsfri jord och därför är det viktigt att rensa runt det och hålla jorden kring trädet fri från konkurrerande gräs och örter. Grenarna bör bindas ned på samma sätt som på äpplen och päron. Beskärning är inte nödvändig på samma sätt som andra fruktträd. Glesa ut det om det behövs. Gör detta under sommarmånaderna eftersom trädet annars kan skadas genom att det ”blöder”.