Inbyggnadssten av Woodstone för fladdermöss

Artikelnummer: 90136
Inbyggnadssten av Woodstone för fladdermöss
Artikelnummer: 90136
265,00 kr

Den här inbyggnadsstenen ger ett perfekt bo för fladdermöss i husfasader. Efter inmurningen syns bara framsidan med ingångsöppningen. Baksidan ansluter till fasaden / isoleringen. På båda sidorna finns en borttagbar platta, som enkelt kan tas bort om man väljer att bygga in flera bon i rad, för att skapa en större fladdermuskoloni, där djuren kan röra sig mellan de olika delarna.

Denna inbyggnadssten passar till pipistrell, dvärgfladdermus och trollfladdermus, men även vattenfladdermöss kan söka sig dit.