Fågelholk- paket WoodStone® XXL

Artikelnummer: 98099
[SE] 10 Year Guarantee
FSC
Fågelholk- paket WoodStone® XXL
Artikelnummer: 98099
415,00 kr

De båda holkarna passar in i alla trädgårdar tack vare sin gråa ovanliga färgsättning. Som extrabonus följer 100 g. proteinrika torkade mjölmaskar med i detta WoodStone XXL- paket. Denna mycket uppskattade delikatess för fåglarna kommer att göra din trädgård till deras favoritplats.

Den halvöppna holken 'Barcelona' är gjord för rödhake, gärdsmyg, sädesärla och grå flugsnappare. Men även trastar och rödstjärtar är tänkbara invånare i den. När holken 'Sevilla' av träbetong utrustades med en oval ingångsöppning tänkte man speciellt på att efterlikna naturliga bohål. Sparvar, pilfinkar, nötväcka, svartvit flugsnappare och rödstjärt kommer att känna sig hemmastadda i den här holken.

WoodStone (träbetong) är mycket långlivad och har perfekta isolerande egenskaper. En bättre plats att vara på under de kalla vintermånaderna kan fåglarna inte önska. På våren når holkens inre snabbt upp till den idealiska häckningstemperaturen och håller den konstant. På det sättet har fåglarna redan tidigt på säsongen en riktigt bra plats för att lägga ägg och ruva, vilket ger dem möjlighet att föda upp flera kullar. WoodStoneholkarna har ett skydd mot framför allt mård, men även för andra boplundrare minskar chanserna att lyckas.