Större hackspett
Dendrocopos major

Större hackspett

Den europeiska förekomsten av Större hackspett betraktas som stabil. Lätt att känna igen på sin svarta och vita dräkt och sin storlek, ungefär som en trast, i motsats till mindre hackspetten, som är som en rödhake i storlek. Hannarna har en röd fläck i nacken, medan honorna saknar denna. Ungarnas hjässa är röd. Större hackspetten har dessutom en röd undergump, som ser ut som om de har röda byxor. Den vanligaste hackspetten. Stannfågel, men kan vissa år då det är brist på kottefrön, ge sig iväg från Skandinavien i mängder. Som alla hackspettar har den två tår som är framåtriktade och två som pekar bakåt, vilket ger ett perfekt grepp på lodräta ytor. Den styva stjärten bidrar till balansen, som ett tredje stödben. Flykten är karakteristisk i bågar. Näbben är ett skarpt vapen och de flesta andra fåglar lämnar omedelbart en matare som får besök av den större hackspetten.

Storlek: 23-26 cm

Vikt: 70-100 g

Förekomst: Löv- och barrskog, parker och trädgårdar.

Bo: Hackar ofta upp ett nytt bo i en trädstam, varje år. Boet har ett ca 50-60 mm stort ingångshål och kläs inte in med annat än flagor från hackandet.

Ägg: En kull om 5-7 vita ägg.

Häckningstid: maj-juni

Ruvning: 10-12 dagar

Föda: Varierad föda, mest insekter som de hackar fram i bark eller träd, men även frukt, frön och sav. På vintern mest frön av gran-och tallkottar. Tar även ägg och fågelungar. I trädgårdarna äter de gärna skalat solrosfrö, fettprodukter och mjölmask.

Läte: Ett kort och skarpt kick, som kan upprepas i serier. Trummar på våren med en snabb och kort trumvirvel.

Rekommenderade produkter

Livekameror

Livekameror

Äntligen är våra efterlängtade fågelholks kameror tillbaka! Du kan följa med dygnet runt hos bland annat Minervauggla, Kattuggla, Pilgrimsfalk och Havsörn. Vi ser fram emot ytterligare en actionfylld säsong!

Vad kommer du att se?