Stjärtmes

Aegithalos caudatus

Stjärtmes

Den europeiska förekomsten av stjärtmes betraktas som stabil.

Storlek: 13-15 cm

Vikt: 8-10 g

Förekomst: Lövskog eller blandskog, gärna i fuktig terräng längs sjöstränder eller åar.

Bo: Ett stort bo av mossa och lavar, som fodras med fjädrar och placeras i en grenklyka. Boet täcks med lavar på utsidan och har ingångshål på sidan.

Ägg: 7 – 11 vita ägg med svagt röda fläckar.

Föda: Små insekter, insektslarver och -ägg. Äter gärna hackade jordnötter, jordnötssmör för fåglar och andra fettprodukter med jordnötter, speciellt om man kletar in det på barken i ett träd.

Läte: Sången är en tunn silverfin drill , medan locklätet ett trestavigt tunt tst-tsi-tsi.

Övrigt: Bilden visar den engelska varianten av stjärtmes, som har ett svart band på huvudet, medan den skandinaviska har helt vitt huvud. Stjärtmesen är en av Europas minsta fåglar, men stjärten är mycket lång. Det är en stannfågel, men gör ibland massvandringar.

Stjärtmesar är mycket sociala. Om ett par misslyckas med häckningen kan de hjälpa ett annat par med uppfödningen av ungarna och utanför häckningstiden håller de ihop i små sammanhållna flockar, som sover ihop och under kalla nätter bildar en tät klunga för att hålla värmen tillsammans.