Skata

Pica pica

Skata

I Europa räknas skatan till icke hotade fåglar.

Man tar inte fel på den vackra skatan med den svart-vita fjäderdräkten och den långa stjärten. Den svarta färgen skiftar i metalliskt grönt, blått och lila. Buken och vingarnas övre del är vita. Båda könen är lika.

Storlek: 44-46 cm

Vikt: 180-270 g

Förekomst: Skatan förekommer i många olika biotoper; skog, landsbygd, städer, parker och trädgårdar, men gärna i anslutning till människor.

Bo: Ett stort runt bo som byggs på år från år i träd eller höga buskage. Stommen är av grenar och kvistar och det fodras med lera och växtmaterial.

Ägg: En kull med 3-9 grönaktiga ägg med bruna fläckar i mars-april.

Föda: Insekter, speciellt skalbaggar, frukt, frön, as, smågnagare. Den är allätare och tar gärna ungar och ägg i andra fåglars bon.

Läte: Ett hest skrattande läte: tshak-tshak-tshak och även en tystlåten sång med kvidande och kvittrande läten.

Övrigt: Skatan är mycket vaksam och den lever i livslånga par. Ungfåglar kan samlas i flockar för övernattning. Den är en stannfågel.