Pilfink

Passer montanus

Skovspurv

Pilfink tillhör familjen sparvfinkar, liksom gråsparven som den är lik och ibland förväxlas med. Utmärkande för pilfinken är den bruna hjässan, vita huvudsidor och en tydligt markerad svart kindfläck. Den är mindre bunden till tätbebyggelse och är mer av en trädgårdsfågel. Den är inte lika bunden till människan som gråsparven. 

Storlek: Pilfinken är ca 13-14 cm lång med ett vingspann på omkring 20 cm och en vikt på ca 24 g.

Förekomst: Den är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den förekommer främst i öppna landskap. 

Bo: Ska du välja en holk bör hålet vara 32-34 mm. Annars bygger de hål i byggnader och i buskage

Ägg: Normalt 4-6 ägg som kläcks efter ca två veckor. Två eller tre kullar om året kan förekomma.

Foder: Pilfinken, liksom gråsparven, är allätare men födesöker oftast på marken i flock för insekter, och den besöker fågelbord där den uppskattar jordnötter.