Kaja

Corvus monedula

Kaja

Den europeiska stammen anses vara livskraftig.

Kajan är den minsta av de svarta kråkfåglarna. Svart och grå, med grå nacke och hals och ljust gråvita ögon. Honan och hannen har likadan dräkt, medan ungfåglarna är mer matta i tonen och har mindre framträdande ögon.

Storlek: 33-34 cm

Vikt: 180-260 g

Förekomst: Häckar i kolonier i skog, städer och samhällen, ofta i parker och kring större byggnader, såsom kyrktorn.

Bo: Byggt av kvistar och strån och fodrat med djurhår, bark och jord.

Ägg: 4 - 6 spräckliga blekblå ägg i april-maj.

Föda: Spannmål, frukt, insekter, smågnagare.

Läte: Ett ringande kja, som har gett fågeln dess namn.

Övrigt: Kajan är en social fågel som håller ihop i livslånga par och som gärna söker sig till andra fåglar. Flyger runt i stora flockar, speciellt då de samlas inför natten.