Järnsparv

Prunella modularis

Jernspurv

Järnsparven är brun på toppen med mörka markeringar. Bröstet och en del av huvudet är grått. Den unga fågeln har ursprungligen det brungrå mörka fläckiga övre huvudet och starkare randiga delar, men utvecklas snabbt till en fjäderdräkt som nästan inte kan urskiljas från de vuxna. Den är diskret och påminner om gråsparven, men har en smal näbb.

Storlek: Ca 14 cm, ungefär samma storlek som sparven. Vingarna varierar från 19 till 21 cm.

Förekomst: Det är en talrik och utbredd avelsfågel. Det häckar i parker, skogar, trädgårdar och stadsområden. Den finns också mycket högt i bergen.

Bo: Sparvens bo är gjord av mossa och kvistar. De ligger vanligtvis väl gömda i buskar och barrträd.

Ägg: De föder upp från april till juli och har två kullar per år. De får 4 till 5 ägg åt gången. Ungarna är flygklara ca. 12 dagar efter kläckning.

Föda: Järnsparven äter främst mindre insekter, men under de kallare månaderna äter de också bär och frön.