Grönsiska

Carduelis spinus

Grönsiska

Grönsiska är en liten och graciös fågel och ungefär lika stor som blåmesen. Den har en relativt smal, spetsig näbb och en kort, tydligt gafflad svans. Den har en gul vingrand och gula sidor. Toppen av grönsiskan är grönaktig och dess undersida är vit. Buksidorna och ryggen är randiga. Hos hannarna ser vi en svart huva, en liten svart haklapp och ett gult bröst. Hos honorna ser vi flera grågröna färger och den svarta huvan saknas. Den unga fågeln är kraftigt randig och har bruna nyanser på ryggen och ett blekt huvud.

Storlek: Mindre än gråsparven med sina 12 cm. Vingarna är 20 till 23 cm.

Bo: Boet är gjort av halm, mossa och bark. Det ligger vanligtvis mycket högt i ett barrträd som gran eller tall.

Ägg: De föder upp i april-juli och får vanligtvis två kullar per år. De får 3 till 6 blåvita ägg med mörka fläckar.

Föda: De äter nästan uteslutande frön från löv- och barrträd, deras ungar äter också förblötta frön. De äter också knoppar och insekter.

Övrigt: Grönsiska häckar allmänt i hela Sverige med undantag för norra Lappland. Antal besökare under vintern beror på mängden mat.