Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes

Gärdsmyg

I Europa anses gärdsmygens förekomst vara bärkraftig.

Gärdsmygen är en liten livlig rostbrun fågel med kort upprättstående stjärt, tunn näbb och en ljus strimma över ögat. Det kan vara svårt att se skillnaden mellan könen, oavsett om det handlar om en ung eller vuxen fågel då båda könen samt ungfåglarna har samma dräkt.

Storlek: 9-10 cm

Vikt: 7-12 g

Förekomst: Skogsmark, parker och trädgårdar.

Bo: Boet är runt och byggt i tätt buskage, oftast placerad strax ovanför marken. Hanen bygger flera bon, varav honan väljer sin hane / bo.

Ägg: 5-6 vita ägg. De föder upp från april till juli och har ofta två kullar om året.

Föda: Mjölmask, mask, jordnötskakor med finfördelade jordnötter samt riven ost. De är som små dammsugare och plockar ofta upp under utfodringsplatserna.

Läte: En högt klingande och välljudande sång med klara toner och drillar. Lockläte ett tick-tick.

Övrigt: Gärdsmygen är vanlig i våra trädgårdar, trots att man inte ser den så ofta eftersom den håller sig dold i häckar, murar, rishögar och undervegetation. Lätet är överraskande kraftfullt för en så liten fågel. Största delen flyttar under vintern till mellan-och Sydeuropa, men i södra delarna av Sverige är gärdsmygen en stannfågel.