Bofink

Fringilla coelebs

Bofink

Den europeiska förekomsten av bofink anses vara stabil.

Bofinken är en av Europas vanligaste fåglar. Den genomträngande vårsången, som hörs från mars, är en efterlängtad årstidsmarkör. Hannen har rödbrun och blågrå dräkt. I flykten syns de båda vita vingbanden tydligt. Honans och ungfåglarnas dräkt är mattare och mer grönaktig i färgen.

Storlek: 15 cm

Vikt: 19-23 g

Förekomst: Löv- och barrskog, trädgårdar och parker.

Bo: Skålformat bo av gräs strån och mossa, väl kamouflerat med lavar.

Ägg: En till två kullar med 4-5, ljusbruna eller blåaktigt vita ägg, med mörkbruna utflytande fläckar.

Föda: Under häckningssäsongen huvudsakligen insekter, men under resten av året övergår den till frödiet. Äter i huvudsak på marken, men ses också på foderautomater, främst dem med sittringar.

Läte: En strof som faller i tonhöjd och med en knorr på slutet. Har beskrivits som att någon springer nerför en trappa och faller på slutet. Locklätet är ett surrande huit.

Övrigt: Flyttar under senhösten till Mellan-och Västeuropa. En del, huvudsakligen hannar, stannar dock i landets södra delar. Under vintertiden håller de till i odlade marker, ofta tillsammans med bergfinkar.