Lökväxter

Om våra ekologiska lökväxter

Den här hösten är vi glada att kunna presentera ett stort sortiment av ekologiskt odlade lökväxter

I vanliga odlingar av blomsterlök används ofta kemikalier och konstgödning. I ekologisk odling gör man inte det, vilket är bättre för både människor och djur och för hela vår planet.

Lökväxt

Tidigblommande sorter

De här tidigblommande sorterna har dragits upp med kärlek, omsorg och tålamod på de stora lökfälten i den holländska byn Sint Maartensvlotbrug , av odlarna John och Johanna Huiberts. Efter att ha odlat blomsterlök med konventionella metoder i över 30 år gick man där över till ekologisk lökodling, för åtta år sedan. John Huiberts säger: ”I en värld där man besprutar växter har bin, humlor, fjärilar och andra insekter det svårt. I våra odlingar är de trygga. De hittar nyttig föda och kan utvecklas på bästa sätt och därigenom kan de bli naturliga fiender till bl.a. bladlössen.”

Huiberts odlingar är ett paradis för djur och fåglar

Lökväxt

Inga kemikalier

John Huiberts säger: ”Det stod allt mer klart för oss att man inte kan bekämpa alla sorters växtsjukdomar och skadedjur med kemikalier. Det var dags att testa ett annat sätt att arbeta. Sedan dess arbetar vi i samklang med naturen i stället för att bekämpa den. Vår utgångspunkt är att jorden måste vara sund om den ska kunna ge liv åt friska plantor. Efter det att vi har skördat de ekologiska lökarna sår vi in en gröngödslingsblandning. Det betyder att de växterna som finns i den, bidrar till markens bördighet. När jorden mår bra ökar motståndskraften och antalet växtsjukdomar minskar.”

Lökväxt