Om våra ekologiska lökväxter


Den här hösten är vi glada att kunna presentera ett stort sortiment av ekologiskt odlade lökväxter. De här tidigblommande sorterna har dragits upp med kärlek, omsorg och tålamod på de stora lökfälten i den holländska byn Sint Maartensvlotbrug , av odlarna John och Johanna Huiberts.

Efter att ha odlat blomsterlök med konventionella metoder i över 30 år gick man där över till ekologisk lökodling, för åtta år sedan.


John Huiberts säger: ”Det stod allt mer klart för oss att man inte kan bekämpa alla sorters växtsjukdomar och skadedjur med kemikalier. Det var dags att testa ett annat sätt att arbeta. Sedan dess arbetar vi i samklang med naturen i stället för att bekämpa den. Vår utgångspunkt är att jorden måste vara sund om den ska kunna ge liv åt friska plantor. Efter det att vi har skördat de ekologiska lökarna sår vi in en gröngödslingsblandning. Det betyder att de växterna som finns i den, bidrar till markens bördighet. När jorden mår bra ökar motståndskraften och antalet växtsjukdomar minskar.”


I vanliga odlingar av blomsterlök används ofta kemikalier och konstgödning. I ekologisk odling gör man inte det, vilket är bättre för både människor och djur och för hela vår planet.


John Huiberts säger: ”I en värld där man besprutar växter har bin, humlor, fjärilar och andra insekter det svårt. I våra odlingar är de trygga. De hittar nyttig föda och kan utvecklas på bästa sätt och därigenom kan de bli naturliga fiender till bl.a. bladlössen.”


Huiberts odlingar är ett paradis också för fåglar. Det finns massor av spinnare, skalbaggar och larver: nyttig föda för fåglarna och deras ungar. Lärkor, rapphöns och ladusvalor bygger bon på fälten och bland byggnaderna. Områden som ligger i träda blir isådda med en varierad fröblandning som inte skördas, utan steglitser och olika finkar kan få rikligt med mat där under vintern.


Insekter och fåglar hittar alltså föda, skydd och häckningsplatser redan medan de ekologiska lökväxterna odlas. När du köper de här lökarna sluter du cirkeln. Och till våren kan du inte bara njuta av blomningen i din trädgård utan du gynnar samtidigt insekts- och fågellivet i den.

Handla Lökväxter >