Insekter

Insekter

Har du lagt märke till att det inte längre fastnar så många insekter på bilrutorna? Det är ett tydligt tecken på en dramatisk förändring som pågår. En studie har visat att nära 80% av de flygande insekterna har försvunnit från centrala Europa under de senaste 30 åren. Det är dags att slå larm! I naturen - och även i din trädgård - är insekter ovärderliga. Nyckelpigor och blomflugor hjälper till i kampen mot bladlöss medan bin och humlor tar hand om pollineringen av blommor, örter och fruktträd. Solitärbin blir väldigt glada över att finna nektarrika växter i trädgården. Man kan hjälpa bina både genom att se till att det finns sådana växter, men också med att skapa ställen där de kan bo t.ex. insektshotell. Som trädgårdsägare är det härligt att se när insektshotellet är fullbelagt.

Till Insektsprodukter
Insekter
Insekter
(Insekt)

"I naturen och även i din trädgård är insekter ovärderliga"

Insekterna är den största gruppen som står för pollineringen av våra växter, bland dem de frukter, och grönsaker och annat från växtriket som vi lever av. Insekter fungerar också i nedbrytningen av döda växter och djur och har därför en viktig roll när det gäller omsättningen näringsämnen i naturen. Och inte minst fungerar insekterna som föda åt fåglar, fladdermöss och andra djur.

Om människorna inte fanns skulle jorden klara sig alldeles utmärkt. Men om insekterna försvinner följer snart de flesta amfibierna, reptilerna, fåglarna, däggdjur och blommande växter efter. Om det fortsätter så finns det till sist bara bakterier, alger och en del enkla flercelliga växter kvar.

Utvalda insektsprodukter

Livekameror

Livekameror

Äntligen är våra efterlängtade fågelholks kameror tillbaka! Du kan följa med dygnet runt hos bland annat Minervauggla, Kattuggla, Pilgrimsfalk och Havsörn. Vi ser fram emot ytterligare en actionfylld säsong!

Vad kommer du att se?