Fladdermöss

Fladdermöss

Fladdermöss är de enda däggdjur som faktiskt kan flyga. Vingarna består av hudmembran mellan de långa fingrarna på deras händer. Medan de flyger sänder de ut ljud med så höga frekvenser att vi inte kan höra dem. Med hjälp av de återkastade ekona från dessa ljud kan fladdermössen orientera sig. Visste du att fladdermöss är fantastiska naturliga insektsbekämpare. Varje natt äter en fladdermus mellan hälften och en fjärdedel av sin kroppsvikt i myggor, mal, insekter och spindlar. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986. De får inte fångas in eller störas. Fladdermöss bygger inga bon, utan är beroende av hål och öppningar där de kan krypa in. Om man hänger upp fladdermusholkar, hjälper man dem att hitta en skyddad plats.

Till fladdermusprodukter
Fladdermöss
Fladdermöss
(Chiroptera)

"Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986"

Utvalda fladdermusprodukter