Fladdermöss

Fladdermöss

Fladdermöss är de enda däggdjur som faktiskt kan flyga. Vingarna består av hudmembran mellan de långa fingrarna på deras händer. Medan de flyger sänder de ut ljud med så höga frekvenser att vi inte kan höra dem. Med hjälp av de återkastade ekona från dessa ljud kan fladdermössen orientera sig. Visste du att fladdermöss är fantastiska naturliga insektsbekämpare. Varje natt äter en fladdermus mellan hälften och en fjärdedel av sin kroppsvikt i myggor, mal, insekter och spindlar. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986. De får inte fångas in eller störas. Fladdermöss bygger inga bon, utan är beroende av hål och öppningar där de kan krypa in. Om man hänger upp fladdermusholkar, hjälper man dem att hitta en skyddad plats.

Till fladdermusprodukter
Fladdermöss
Fladdermöss
(Chiroptera)

"Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986"

Under slutet av juli och under början av Augusti så är det fladdermustider!

Det är nämligen nu deras ungar lär sig att flyga (och, rapporterar Naturvårdsverket, så är det då störst risk att få in en fladdrrmus i bostaden: släck alla lampor och öppna fönstret så hittar de snart ut själva!).

Det finns 19 arter av fladdermöss i Sverige, alla är fredade och fridlysta. Detta då fladdrmöss är hotade och sällsynta och det största skälet som brukar tillskrivas detta sorgliga faktum är habitatförlust. Dock är det, turligt nog, vissa arter som har återhämtat sig på sistone.

VI på vivara värnar, som kanske bekant, inte bara fåglar, utan allt vilt liv i trädgården. Vi vill darför synliggöra några produkter som skulle kunna hjälpa dig att hjälpa fladdermössen i din trädgård!

Fladdermöss bygger inte bon själva, utan de är beroende av naturliga springor och hål, där de kan krypa in. Ge dem en bostad genom att sätta upp en fladdermusholk!

Utvalda fladdermusprodukter