Groddjur och amfibier

Groddjur och amfibier

Grodor och paddor hör till familjen amfibier och de lever både på land och i vatten. Mängder av dem dör helt i onödan varje år på våra vägar, när de faller ner i hål med branta väggar eller i bassänger eller helt enkelt för att de inte har någon lämplig miljö att vara i. Det är inte svårt att göra trädgården tilltalande för groddjur. Se till att där finn någon liten vattenyta och att det finns något litet hörn, som inte är så välstädat, där de kan söka skydd. För att hjälpa grodor och paddor som råkar falla ner i djupa hål (t.ex fönsterschakt) eller dammar med branta sidor har Vivara utvecklat speciella grodtrappor och räddningsöar.

Till groddjursprodukter
Groddjur och amfibier
Groddjur och amfibier
(Amphibia)

"För att hjälpa grodor och paddor som råkar falla ner i djupa hål eller dammar med branta sidor har Vivara utvecklat speciella grodtrappor"

Utvalda groddjursprodukter